Met interesse dit artikel vanochtend gelezen:

The Psychotherapy Myth - Aporia

Het artikel uit 1977 is bekend in de klinische psychologie: Meta-analysis of psychotherapy outcome studies.

Ik heb het niet gekocht, doe ik misschien nog wel een keer. Ik heb er in 1984, op het Psychologisch Laboratorium (WO Psychologie) wel college over gehad.

Heel bijzonder, dat ze ook in recente studies, nauwelijks verschil konden meten tussen behandelingen “in persoon” versus aan de telefoon.