Cross Species Adoption Jan 29, 2021 In het boek Next Of Kin beschrijft de primaten-onderzoeker Roger Fouts hoe hij in zijn jonge jaren in dienst kwam bij Howard Gardner en verantwoordelijk werd voor de jonge chimpansee Washoe. Zijn werk was erop gericht om Washoe van jongs af aan op te voeden en om haar American Sign Language (ASL) te leren. ASL is gebarentaal voor doven. Roger krijgt een heel goede band met Washoe, hoewel de chimp ook wispelturig kon zijn, zeker toen ze in de pubertijd kwam. ...
Joop den Uyl Jan 29, 2021 Ik kocht een oud boek bij de Slegte. Het was Het verschijnsel mens van de Franse Jezuïet en theoloog Pierre Teilhard De Chardin. Vóór in het boek stond het volgende, zie foto: Nu heeft in die periode, aldus Wikipedia, Joop den Uyl gewerkt bij de Wiardi Beckman Stichting (W.B.S.), waardoor ik denk: kleine wereld!
Make It So :-) Jan 29, 2021 I am an iPhone user, but I am sure this functionality is also available for Android: The phone can give an alarm when I reach a location, for instance the city of Amersfoort. I can also set the distance, after which the alarm is triggered, e.g, 6 km around Amersfoort, or 20 km. What would be nice is, that this feature works more generalized. Suppose, I am visiting another city and I need to buy something in a drug store, but I do not want to change my schedule for that. ...
Vertrouw de ruimte, niet de medeburger – boele.nz Jan 29, 2021 Ik wil bij jou, lezer van dit blog, een naar mijn mening briljant idee van een excentriek genie uit de VS onder de aandacht brengen. Het gaat, opnieuw, over het Corona-virus. Maar eerst de actuele aanleiding. Aanleiding Ik luisterde woensdag naar een interview met de hoofd-econoom van de ABN-AMRO bank, Sandra Phlippen, over de invloed die de Corona-crisis heeft gehad op onze economie en de verrassende uitkomsten van haar analyse: ...
“Perception Is Real And The Truth Is Not” Jan 29, 2021 Enlightened Or Without Conscience? My Buddhist teachers, that I love and acknowledge deeply, have taught me that one characteristic of the enlightened state, is that you are free of worry, or free of negative thoughts. They say that this is not the same as naivety, but you fully enjoy life, and at the same time, are aware of the suffering. But the prince, from the Florentine writer Machiavelli, who ideally is scrupulous, is also enjoying life and free of worry! ...
Video Note Atemporality Dec 12, 2020 This I think is an interesting concept. This video is a summary of the book: Sterling, Bruce. “Atemporality for the creative artist.” Beyond the Beyond (2010). In the past, the flow of history was based in books and events that followed each other in the natural time, so chronologically. Present authors like Ryan Holiday and Maria Popova, also the Dutch intellectual Rob Riemen all go back to the literary timescale. ...
Anki Memorization With Audio Sep 12, 2020 I use Anki, after been inspired by the excellent testimonial of Michael Nielsen of Y Combinator research. I use also one Anki deck. I have an idea for a new app: Anki with audio. Suppose, you are driving in your car and start the Anki-audio app (this has not been developped yet). Anki-audio playes the first question over the car audio speakers and pauses. You give the answer out loud. Anki-audio, noticing that you have said something, playes the right answer. ...