Ik kocht een oud boek bij de Slegte. Het was Het verschijnsel mens van de Franse Jezuïet en theoloog Pierre Teilhard De Chardin. Vóór in het boek stond het volgende, zie foto:

Nu heeft in die periode, aldus Wikipedia, Joop den Uyl gewerkt bij de Wiardi Beckman Stichting (W.B.S.), waardoor ik denk: kleine wereld!