Kopiëren van een header naar een ID in Orgmode

Dit is voor Emacs-gebruikers zoals ik een handige functie. Je kunt hiermee, wanneer je in een Orgmode-notitie staat, een link naar de header (kopregel) van deze notitie maken naar het clipboard.

Als je hierna in een ander org-bestand gaat staan, dit mag ook in een andere directory zijn, kun je met plakken de link daar neerzetten. Dit is een manier om een wiki-achtige structuur in je Org-bestanden aan te brengen.

(defun my/copy-idlink-to-clipboard()
    (interactive)
    (when (eq major-mode 'org-agenda-mode)
     (org-agenda-show)
     (org-agenda-goto))
    (when (eq major-mode 'org-mode)
     (setq mytmphead (nth 4 (org-heading-components)))
     (setq mytmpid (funcall 'org-id-get-create))
     (setq mytmplink (format "[[id:%s][%s]]" mytmpid mytmphead))
     (kill-new mytmplink)
     (message "Copied %s to killring (clipboard)" mytmplink)
     ))

Ik heb de functie in mijn Emacs gekoppeld aan de toets [F5] op de volgende manier:

(global-set-key (kbd "<f5>") 'my/copy-idlink-to-clipboard)